Hembre Grus ligger i Hegra i Stjørdal kommune og er et stort grustak med moderne utstyr for å hurtig kunne betjene kundenes behov.

Grustaket kan levere de fleste typer grus og fyllmasse slik som Filler - Pussand - Strøsand - Støpesand - Rundsingel - Hagesingel - Gårdssingel - Grøftesingel og Samfengt.