Arne Hernes er et tradisjonelt maskinentreprenørfirma med røtter tilbake til 1936. Bedriften sysselsetter fra 35-40 personer, avhengig av oppdragstyper og sesong, og har de siste årene ligget litt under 70 millioner i omsetning.

Vår erfarne stab disponerer en stor og moderne maskinpark som vi hele tiden prøver å tilpasse den type arbeid vi har.

Våre oppdrag omfatter stort sett vei vann og avløp, grunnarbeider for bolighus, leiligheter og forretningsbygg, mindre betongarbeider, grunnarbeider for idrettsanlegg og kraftverk, rivingsarbeide samt andre arbeider som naturlig hører til under vår kompetanse.


Arne Hernes AS er tilknyttet bransjeorganisasjonen MEF, og har tariffavtale med Norsk Arbeidsmandsforbund. Videre har vi sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3, og er godkjent opplæringsbedrift i flere fagområder. bedriften er tilsluttet bedriftshelsetjenesten gjennom HMS-senteret på Stjørdal.

Arne Hernes AS er en godkjent Miljøfyrtårn bedrift.Arne Hernes AS er en godkjent og sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Kun bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

 

Besøkende

Vi har 5 gjester her nå

Hernes Konsernet

Hernes AS
Sutterøygata 18
7502 Stjørdal

Tel : (+47) 74 82 29 20

 

023.jpg