Muruvik Havn i Malvik kommune har tilgang til vei, jernbane og havn. Havna er sentralt plassert i Trondheimsregionen, og er et naturlig skipningssted for Meråkerbanen.


På området kan det tilbyes ca 10 mål bygg og tak, lagerbinger under tak og binger/areal for lagring under "åpen himmel".


Havna er i hovedsak bygd for bulkvare, og har stor kapasitet på interne transportbånd og lagerbinger, men vi kan i utgangspunktet ta imot alle typer varer.


Området har store lagerbygg og sidespor for jernbanen helt ned til kaia. I tillegg kan havna tilby kran med god kapasitet for bulklasting, containerkran og trucker. Havna har tatt imot båter på 36.000 tonn.

 

 

Besøkende

Vi har 6 gjester her nå

Hernes Konsernet

Hernes AS
Sutterøygata 18
7502 Stjørdal

Tel : (+47) 74 82 29 20

 

023.jpg